Nizhniy Novgorod Russia

Airlines (0)

Schedule arrivals from Nizhniy Novgorod

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Schedule departures to Nizhniy Novgorod

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Recent arrivals from Nizhniy Novgorod

2 Apr 15:50 Nizhniy Novgorod (Ural Airlines U6 0759)
26 Mar 15:50 Nizhniy Novgorod (Ural Airlines U6 0759)
25 Sep 15:50 Nizhniy Novgorod (Ural Airlines U6 0759)
18 Sep 15:50 Nizhniy Novgorod (Ural Airlines U6 0759)
11 Sep 15:50 Nizhniy Novgorod (Ural Airlines U6 0759)

Recent departures to Nizhniy Novgorod

2 Apr 16:50 Nizhniy Novgorod (Ural Airlines U6 0760)
26 Mar 16:50 Nizhniy Novgorod (Ural Airlines U6 0760)
25 Sep 16:50 Nizhniy Novgorod (Ural Airlines U6 0760)
18 Sep 16:50 Nizhniy Novgorod (Ural Airlines U6 0760)
11 Sep 16:50 Nizhniy Novgorod (Ural Airlines U6 0760)